Leczenie chirurgiczne

Usunięcie zęba mlecznego 150-250zł
Usunięcie zęba stałego jednokorzeniowego 350 zł
Usuniecie zęba wielokorzeniowego  400 zł 
Usunięcie zęba stałego z dłutowaniem 450 zł
Usunięcie zęba stałego tzw. zęba madrości 8 w szczęce 500 zł
Usuniecie zęba stałego tzw. zęba mądrości 8 w żuchwie  600-800 zł 
Usunięcie zęba stałego tzw. zęba mądrości 8 całkowicie  zatrzymanego 800-1200 zł
Odsłonięcie zęba zatrzymanego ze wskazań ortodontycznych  450-550 zł
Usunięcie guzka 450 zł
Kieretaż zamknięty  350 zł
Repozycja, unieruchomienie zwichniętego zęba-szyna 1cm  200 zł
Plastyka wędzidełka 450 zł
Plastyka przedsionka jamy ustnej 650 zł
Hemisekcja 400 zł
Szycie rany 150 zł
Nacięcie ropnia ( ze znieczuleniem ) 300zł
Wycięcie kieszonki dziąsłowej (ze znieczuleniem) 250 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego  400 zł
Opatrunek chirurgiczny  
100 zł
Usunięcie szwów u pacjenta z innego gabinetu  150 zł

Cennik ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej. Podane ceny mogą ulec zmianie. Indywidualny plan leczenia pacjenta i koszty z nim związane są uzgadniane z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.

Top