Ortodoncja

Konsultacja specjalistyczna 120 zł
Wyciski  130 zł
Zdjęcie pantomograficzne, cefalometryczne 90 zł
Analiza zdjęć radiologicznych oraz ustalenie planu leczenia dzieci 200 zł
Analiza zdjęć radiologicznych oraz ustalenie planu leczenia dorośli 250 zł
Fotografie twarzy 20 zł
Pobranie zgryzu, leczenie bez aparatu-szlifowanie korekcyjne, ćwiczenia 120 zł
Badanie artykulacji metodą łuku twarzowego 250 zł
Szyna do terapii okluzyjnej  800 zł
Płytka przedsionkowa 50-200 zł
Aparat ortodontyczny wyjmowany jednoszczękowy 700-800 zł
Aparat ortodontyczny wyjmowany obuszczękowy 800-1400 zł
Naprawa aparatu ruchomego, dopłata do śruby specjalnej w aparacie  120-160 zł
Wizyta kontrolna bez aparatu lub z aparatem wyjmowanym  120 zł
Aparat stały cienkołukowy (1 łuk) metalowy - tradycyjny 2000 zł
Aparat stały cienkołukowy (1 łuk) metalowe- tytanowy, mały, specjalny 2200 zł
Aparat stały cienkołukowy (1 łuk) metalowy samoligaturujący  2450 zł
Aparat stały cienkołukowy (1 łuk) metal. samoligaturujący Damon Q 2600 zł
Aparat stały cienkołukowy (1 łuk) porcelanowy Clarity 2500 zł
Aparat stały cienkołukowy (1 łuk) porcelanowy Clarity Advanced 3000 zł
Aparat stały cienkołukowy (1 łuk) porcelanowy samoligat.,szafirowy 3500 zł
Aparat stały cienkołukowy (1 łuk) porcel. samoligat. Damon Clear 3700 zł
Aparat stały częściowy -segmentowy 4-2 ( 1 łuk ) 1100 zł
Aparat lingwalny -językowy ( 1 łuk) 2D, 3D ok. 4000 zł
Aparat lingwalny -językowy ( 1 łuk ) Incognito - wycena indywidualna ok. 8800 zł
Aparat stały grubołukowy- łuk podniebienny, łuk językowy, Aparat Nance'a 450 zł
Aparat stały grubołukowy - lip bumper 650 zł
Aparat stały grubołukowy - bihelix, rotator, ekspander, kolce językowe 800 zł
Aparat stały na podniebieniu np. Pendulum, Pendex  1100 zł
Aparat stały na podniebieniu np. Hyrax, GMD ( dystalizator wg Greenfielda ) 1500 zł
Aparat stały na podniebieniu na implantach ( bez kosztu  implantów ) 1800 zł
Aparat stały do korekty tyłozgryzu ( Forsus, ), dystalizator Carriere 1300 zł
Aparat Herbsta 2000 zł
Aparat elastyczny (trainer) 500 zł
Założenie separacji 100 zł
Aparat retencyjny, proteza dziecięca, aparat do rozklinowania zębów  400 zł
Pozycjoner, Utrzymywacz przestrzeni 300 zł
Reteiner klejony metalowy - 1 łuk 300 zł
Reteiner klejony z włókna szklanego - 1 łuk 600 zł
Wizyta kontrolna z aparatem stałym grubołukowym 150 zł
Wizyta kontrolna z aparatem stałym  1 łuk 180 zł
Wizyta kontrolna z aparatem stałym  2 łuki 200 zł
Wizyta kontrolna z aparatem stałym  lingwalnym (językowym) 300-350 zł
Dopłata do  specjalnych łuków wg. Damona, Greenfielda ( jednorazowo ) 100 zł
Maska twarzowa, wyciąg zewnątrzustny 450 zł
Zdjęcie aparatu stałego ( zamki metalowe 1 łuk, aparatu grubołukowego ) 200 zł
Zdjęcie aparatu stałego ( zamki porcelanowe, aparat językowy  1 łuk ) 300 zł
Usunięcie implantu, podwyższenie zgryzu  150 zł
Pozycjoner - 1 łuk 300 zł
Implant ortodontyczny 600 zł
Wymiana ligatur, dopłata do białego łuku ( każdorazowo ) 40 zł
Przyklejenie  zamka (awaria) 60-120 zł
Wymiana lub założenie  pierścienia / rurki 60 zł
Instruktaż szczotkowania zębów ( +zestaw do higieny jamy ustnej) 70 (+20-30 zł)
Zabieg higienizacji jamy ustnej przed założeniem aparatu 160-220 zł
Aparat INVISALIGN (komputerowa symulacja 3 D bez dalszego leczenia ) 1500 zł
Aparat INVISALIGN ( wyciski pod aparat ) 250 zł
Aparat INVISALIGN ( nakładki przeźroczyste -cena obejmuje wykonanie nakładek oraz wszystkie wizyty kontrolne podczas leczenia oraz symulację 3 D)  
Aparat INVISALIGN i7- leczenie w obu łukach 6000 zł
Aparat INVISALIGN Lite -leczenie tylko w jednym łuku  8000 zł
Aparat INVISALIGN Lite- leczenie w obu łukach  10000 zł
Aparat INVISALIGN Full i Teen ( oba łuki ) 15000 zł
Vivera -aparat retencyjny dla obu łuków  2800 zł

Cennik ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej. Podane ceny mogą ulec zmianie. Indywidualny plan leczenia pacjenta i koszty z nim związane są uzgadniane z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia.

Top